Kuuhaukun kennelin kasvatustyön päämääränä on säilyttää arktinen, hyväluonteinen, rotumääritelmän mukainen, työskentelevä siperianhusky, jolla on sosiaalinen luonne ja oikea asenne työskentelyyn. Kuuhaukun kasvatit ovat kuuluisia niiden hyvästä ja avoimesta luonteesta. Kennelin linjat perustuvat amerikkalaisiin vanhan linjan koiriin (mm. Monadnock, Norrstar), ja se on jo 40 vuoden ajan toiminut yhtäjaksoisesti ollen vanhin ja pitkään ainoa old line® kennel Pohjoismaissa. Kuuhaukun kennel on ollut hyvin tiukka jalostustyössään eikä ole sekoittanut kevyen linjan kilpakoiria eikä “modern show line” - eli näyttelylinjoja kantaansa. Näin old line® koirien alkuperäinen ja tyypillinen ulkomuoto ja ominaisuudet ovat säilyneet. Tarkoituksena onkin “vanhan säilyttäminen” eikä tyypin muuttaminen eri ihanteiden ja päämäärien mukaan. Old line® koirissa sukupolvenvaihdos on ollut hidasta. Jalostukseen on käytetty vain silmätarkastettuja, nyttemmin myös lonkkakuvattuja ja kliinisesti terveitä koiria. Kennelin koirat työskentelevät valjakossa joka viikko, ja niiden työskentelyominaisuudet huomioidaan jalostustyössä.

Koirien terveys ja hyvinvointi on tärkeintä. Jalostukseen käytetään vain terveitä koiria, jotka on terveystarkastettu SPY:n jalostusohjelman vaatimusten mukaan. Jalostukseen käytetyt koirat ovat aikuisia, ensikertalaiset yli 2,5-vuotiaita, (poikkeustapauksissa nuorempia uroksia) ja narttujen keskimääräinen jalostusikä on 4 v 4 kk (2013). Jalostuskoirille tehdään laaja silmätutkimus, jolla tutkitaan mm. kaihi, PRA, RD, PHTVL/PHPV, PPM, Distichiasis, entropium ja ektropion. Jalostuskoirat myös gonioskopiatutkitaan, PPG-muutosten oletetaan nostavan riskiä sairastua glaukoomaan. Kuuhaukun jalostuskoirat on silmätarkastettu jo 90-luvulta lähtien, ja se on ollut ensimmäinen siperianhuskykennel Suomessa, joka on systemaattisesti tarkastanut jalostuskoirien silmät. Nykyään nuoret jalostuskoirat on lonkkakuvattu, osa myös selkäkuvattu, vaikka nämä eivät toistaiseksi ole SPY:n jalostusvaatimuksissa.

Kuuhaukun koirien terveyteen liittyy myös kokonaisvaltainen elinvoima. Koirien tulee olla luonnonmukaisia ja jalostuksessa kiinnitetään huomiota hyvään lisääntymiskykyyn (hyvin astuvat urokset, hyvät kiimat ja luonnolliset astutukset) ja normaaleihin, luonnollisiin synnytyksiin. Pyrkimys on jalostaa terveitä ja pitkäikäisiä koiria, sekä pitää old line-koirien geenipooli mahdollisimman laajana (aiemmin useat tuonnit USAsta ja yksi Kanadasta, sekä nyttemmin roturisteytykset kantarodun arktisiin, alkuperäisiin siperialaisiin työkoiriin).

Siperianhuskyn alkuperäinen lempeä ja ystävällinen luonne on säilytetty Kuuhaukun koirissa, ne eivät esim. vahdi vaan ovat yleensä avoimia kaikille ihmisille. Edellä mainitut luonteen ominaisuudet ovat siperianhuskyn käyttöominaisuuksia, siperianhusky on käyttökoira eli arktinen rekikoira ja kulkuvälineenä kaikille käsiteltävä ja avoin. Se tulee erinomaisesti toimeen laumassa ja sopeutuu uusiin tilanteisiin nopeasti. Siperianhuskylla tulee olla energiaa säästävät liikkeet ja kyky säästää voimiaan ja työskennellä taloudellisesti sen mukaan. Se suhtautuu vieraisiinkin ihmisiin ystävällisesti. Kuuhaukun kasvatit ovat älykkäitä, toimeliaita, huumorintajuisia, valppaita ja innokkaita ja ne keksivät itse aktiviteettia, ellei omistaja tarjoa sitä tarpeeksi. Kaikki tämä kuuluu oikeaan käyttökoiran luonteeseen, eikä sitä pidä muuttaa liian “lemmikkikoiramaiseksi” (vaikka onkin joskus haastavaa kun koira ajattelee ihmistä nopeammin), jotta siperianhusky sopisi paremmin toimettomaksi kotikoiraksi. Tämä ajatus pätee myös Kuuhaukun toiseen rotuun, jackrussellin terrieriin, Kuuhaukun käyttörussellit ovat todella aktiivisia verrattuna näyttelylinjan koiriin. Jos käyttörodun ominaisuudet ovat liikaa omistajalle, ja hän haluaisi rauhallisemman seuralaisen, hänen pitää ottaa aivan eri rotuinen koira koska on väärin muuttaa käyttörotua passiivisemmaksi omistajan mukavuudenhalun vuoksi.

Kuuhaukun kasvatit ovat myös mainioita kotikoiria. Ideaalisin paikka old linelle onkin liikunnallinen perhe, joka tarjoaa koiralle toimintaa, -ei kilpa-, safari- tai näyttelykennelit, joissa koira yleensä on vain väline.

Arktinen ulkomuoto tekee siperianhuskyn/old line® rekikoiran. Ihanteellinen siperianhusky vastaa tyypiltään alkuperäisiä tsuktsikoiria, joita tuotiin Alaskaan 1900-luvun alussa ja joihin siperianhusky-rotu perustuu. Keskikokoinen siperianhusky on rakenteeltaan “vaatimaton peruskoira”, jolla on kohtuulliset kulmaukset ja mittasuhteet. Sen kompakti rakenne on arktisen käytännöllinen; paksu, arktinen kaksikerroksinen turkki, tuuhea ketunhäntä, hieman vinoasentoiset mantelin muotoisen silmät ja tiheäkarvaiset pystykorvat kruunaavat sen arktisen ulkomuodon. Old line® siperianhuskeissa saattaa olla pientä variaatiota, joka kertoo laajasta geenipoolista, mutta yksilöt ovat aina rotumääritelmän sisällä ja tunnistettavissa nimenomaan arktiseksi rekikoiraksi; ne poikkeavat tyypiltään merkittävästi esim. kilpalinjan koirista ja alaskanhuskysta.

Näiden seikkojen lisäksi hyvä koiranpito on sijoitettaessa kasvatteja uusiin koteihin erityisen tärkeää. Old line® koirat eivät ole kasvattajalle harrastusvälineitä vaan rakkaita perheenjäseniä. Pentujen tulevat kodit valitaan tarkasti eikä pentuja myydä kaikille; koiran tulee saada elää rakastettuna omassa perheessään. Koiramäärästä riippumatta jokaisen kasvatin on saatava yksilökohtaista hoitoa ja huomiota. Koiria ei tavallisesti anneta vanhempana eteenpäin, vaan myös steriloidut ja vanhat koirat saavat elää Kuuhaukussa vanhuuteen asti, ja niiden hoidosta huolehditaan samalla tavalla kuin nuorempien jalostuskoirien.